Telefon   +48 691 195 232

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomiary instalacji elektrycznych w świetle przepisów

Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na kompleksowym sprawdzeniu wszelkich aspektów ich stanu technicznego z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa osób postronnych, które mają bądź mogą mieć styczność z tymi instalacjami. Istotne jest również sprawdzenie stanu podstawowej ochrony przeciwporażeniowej, koncepcji ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (czyli ochrony przy uszkodzeniu) oraz poprawności, w tym ciągłości wszelkich przewodów ochronnych i ich połączeń.

Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej nie może być jednak dobrowolnym działaniem właściciela obiektu budowlanego, ale jest procedurą wynikającą z przepisów prawa.

Przegląd instalacji elektrycznych – normy i przepisy

Warto pamiętać, że w Polsce obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, jak również regulowanie trybu oraz częstości kontroli okresowych wprowadziły przepisy prawa powszechnego. Odpowiada za to przede wszystkim prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 i wydane na podstawie zawartych w niej delegacji ustawowych rozporządzenia. Szczegółowy przebieg i zakres oględzin instalacji elektrycznej niskiego napięcia określa Polska Norma PN-HD 60364-6:2008. Prawo do wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej przysługuje osobom posiadającym uprawnienia budowlane (w specjalności instalacyjnej) oraz osobom posiadający specjalistyczne kwalifikacje. Elektryk wykonujący pomiary zobligowany jest posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. Rodzaje stanowisk pracy, na które potrzebne są takie świadectwa, wymienia rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak należy wykonywać okresowe pomiary instalacji elektrycznej?

W zakres pomiarów instalacji elektrycznej wchodzi ocena sprawności stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów. Obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być co najmniej raz na 5 lat poddawane kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając w tym również estetykę budynku oraz jego otoczenia. Na częstość wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej ma wpływ wiele czynników i można do nich zaliczyć m.in. wiek instalacji elektrycznej, narażenie instalacji elektrycznej na działanie czynników zewnętrznych, przeznaczenie obiektu budowlanego, a także otrzymane wyniki z poprzedniej kontroli. Obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych ciąży na właścicielach lub zarządcy danego obiektu; przegląd nie jest jednak obowiązkowy dla właścicieli domów jednorodzinnych. Koniecznością pomiarów instalacji elektrycznej objęte są również obiekty przeznaczenia zagrodowego oraz letniskowego, oraz wszystkie obiekty wymienione w art. 29, ust.1 prawa budowlanego.

DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM